ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 60 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
23 ก.ค. 60 โครงการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง"สุจริตธรรมกถา" ของวัดทุกวัดในจังหวัดหนองคาย
วัดทุกวัด ในเขตจังหวัดหนองคาย
22 ก.ค. 60 โครงการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย (สัญจร) ครั้งที่
วัดนิเวสคชสาร ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
19 ก.ค. 60 โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาหนตะวันออก
มจร.วข.ขอนแก่น
18 ก.ค. 60 พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตร "พระราชวชิรธาดา" เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18 พ.ค. 59 ฉลองพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย (พระครูสิริธรรมปคุณ) วัดจอมนาง
13 พ.ค. 59 งานอายุวัฒนมงคล 93 ปี หลวงปู่พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
14 พ.ย. 58 ถึง 15 พ.ย. 58 งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ โดย ดร.ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร
12 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพันธวิชา จ.อำนาจเจริญ
05 พ.ย. 58 สังเกตุการณ์ประชุมเรื่องการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงปี 2558 ณ มจร.วข.ขอนแก่น
01 พ.ย. 58 ถึง 03 พ.ย. 58 ประชุมขับเคลือนโครงการศีล5 ระยะที่ 3 (เชิงคุณภาพ) ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
31 ต.ค. 58 สวดมนต์วัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ งานกฐินสามัคคี
30 ต.ค. 58 บิณฑบาต และต้อนรับ ผอ.สมพงษ์ โสภิน รร.ท่าบ่อ ครบรอบ 67 ปี โรงเรียนท่าบ่อ
29 ต.ค. 58 พิธีมอบพระบัญชาและคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
27 ต.ค. 58 วันออกพรรษา ปี 2558
26 ต.ค. 58 เช้างานสถาบันการเงินน้ำโมง สายศาสนกิจ จ.อุดรธานี และจ.หนองบัวลำภู
21 ต.ค. 58 ถึง 24 ต.ค. 58 สอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง ปี2558
20 ต.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดสุขสำราญวนาราม บ้านโนนสำราญ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
04 ต.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดอนุวันประดิษฐ์ ้บ้านเหล่าฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
27 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดป่าหลวงปู่ขาว บ้านขี้เหล็ก ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
20 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดป่าดงมดแดง บ้านดงมดแดง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
13 ก.ย. 58 เทศน์งานบุญสังฆทาน วัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
13 ก.ย. 58 บรรยายการปกครองคณะสงฆ์ไทย แก่นิสิตรัฐศาสตร์ มจร.วข.นค. เวลา 10.00 น.
12 ก.ย. 58 บุญข้าวประดับดิน
10 ก.ย. 58 ทอดเทียนถวายสังฆทาน โดยทีมงานคิงออฟนาคา นำโดยคุณพ่อสมบัติ คุณแม่กาญจนา เมทะนี
09 ก.ย. 58 รดน้ำสรงศพหลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณธรรมาจารย์ (พรหมา) อดีต รจจ.อุดรธานี วัดศรีสว่างบรมสุข อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เวลา 15.00 น.
08 ก.ย. 58 ต้อนรับ ดร.พม.กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.9 เลขฯเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ตรวจวัดร้าง จ.หนองคาย
07 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดธรรมเจดีย์ บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06 ก.ย. 58 แสดงธรรม ณ วัดอาณัติการาม บ้านหาดสั่ง ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
06 ก.ย. 58 สัมมนางานวิชาการ ณ โรงแรมไวท์โฮเทล อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.00 - 16.30 น.
04 ก.ย. 58 ถึง 05 ก.ย. 58 สัมมนา มคอ. ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร.วข.นค. ณ ศูนย์บัณฑิต มจร.หนองคาย ตลอดวัน
03 ก.ย. 58 สัมมนางานวิชาการ ณ โรงแรมไวท์โฮเทล อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.00 - 16.30 น.
02 ก.ย. 58 แสดงธรรมงานบุญสังฆทาน วัดแก้วพิจิตร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
31 ส.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดศรีอุดมพร บ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29 ส.ค. 58 พิธีเททองหล่อพระ ณ มจร. วข.หนองคาย
24 ส.ค. 58 Focus Group Discussion ห้องประชุมสะไบทิพย์ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
23 ส.ค. 58 คณะสงฆ์ธรรมยุตมาทำสามีจิกรรมหลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
22 ส.ค. 58 แสดงธรรม ณ วัดอัมพติตถาราม บ้านท่าม่วง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
21 ส.ค. 58 ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์จากวิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ ณ มจร.วข.นค.
20 ส.ค. 58 พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ณ มจร.วข.นค.
17 ส.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่ขับเคลื่อนศีล 5 ทุกอำเภอ ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
15 ส.ค. 58 งานพิธีทอดเทียนพรรษา 9 วัด ของคณะสงฆ์วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นำโดยเจ้าคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รจจ.นค.,รองอธิการบดี มจร.วข.นค.
13 ส.ค. 58 ประธานมอบเกียรติบัตรแม่ดีศรีหมู่บ้าน ณ วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป
12 ส.ค. 58 วิพากย์งาน ป.เอก นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดอุปราช อ.เมือง จ.มหาสารคาม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
10 ส.ค. 58 ประชุมคณะสงฆ์ระดับอำเภอประจำเดือน ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
07 ส.ค. 58 งานพิธีมหาเถราคุณบูชา ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
07 ส.ค. 58 แสดงธรรมเทศนาหมู่บ้านศีล 5 ณ วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
02 ส.ค. 58 งานฉลอง ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
31 ก.ค. 58 เจ้าคณะภาค8 ส่งบัญชีสมณศักดิ์ทั้งหมดถึงสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรฯ กทม.
31 ก.ค. 58 วันเข้าพรรษา ปี 2558
30 ก.ค. 58 บวชนาค วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
30 ก.ค. 58 วันอาสาฬหบูชา
29 ก.ค. 58 เจริญพุทธมนต์เย็น วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ งานบวชนาค
29 ก.ค. 58 งานฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค พุทธาภิเษกพุทธรูป หอพระไตรปิฎก วัดป่าอัมพวัน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
29 ก.ค. 58 งานฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค พุทธาภิเษกพุทธรูป หอพระไตรปิฎก วัดป่าอัมพวัน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
รับหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่สนามบินอุดรธานีแต่เช้าด้วย
26 ก.ค. 58 สวด-ฉันเช้า 3 รูป บวชนาค วัดศรชมภูองค์ตื้อ 1 นาค
25 ก.ค. 58 งานฉลองพัดยศ ป.ธ.3 พระมหาทรงชัย ธมฺมชโย วัดศรีเทพเริงสดวนาราม ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ
25 ก.ค. 58 ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วข.นค. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
22 ก.ค. 58 ติดศาสนกิจ ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
19 ก.ค. 58 งานพระราชทานเพลิงศพ "พระญาณสิทธาจารย์" (ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
15 ก.ค. 58 เจ้าคณะจังหวัดหนองคายส่งบัญชีสมณศักดิ์ทุกชั้นถึงสำนักงานเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรฯ กทม.
14 ก.ค. 58 รับพัดยศป.ธ.3, ประโยค 1-2 ภาค8-9 ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม
10 ก.ค. 58 สวดฉันเช้า บ้านยายหอย 2 รูป บ้านน้ำโมง
09 ก.ค. 58 ประชุมแก้ปัญหาความขัดแย้ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 13.00 น. เป็นต้นไป
08 ก.ค. 58 ตรวจสุขสภาพบุคลากร มจร.วข.หนองคาย 08.30-11.00 น. เป็นต้นไป
04 ก.ค. 58 งานพุทธาภิเษก วัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงปู่แขก ประธานจุดเทียนชัย
03 ก.ค. 58 ประชุมคณะสงฆ์อำเภอท่าบ่อสัญจร ณ วัดธาตุปากมาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
01 ก.ค. 58 งานประเมินโครงการศีล5 จังหวัดหนองคาย ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยพระพรหมเสนาบดี และคณะ
30 มิ.ย. 58 ถวายแผ่นซีดีเพลงหลวงพ่อองค์ตื้อ และผ้าป่า องค์ตื้อ
29 มิ.ย. 58 งานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
28 มิ.ย. 58 งานพระราชทานเพลิงศพ "พระเทพบัณฑิต" อดีต ทป.จจ.หนองคาย (ธ) วัดป่าหนองโง้ง อ.โพนพิสัย
27 มิ.ย. 58 สวดพระพุทธมนต์ งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพบัณฑิต ณ วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย 10.00 น.
26 มิ.ย. 58 ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ ในจังหวัดหนองคาย ณ วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย
25 มิ.ย. 58 เทศน์งานพระราชทานเพลิงศพ "พระครูปทุมรัตนาภรณ์" อดีต จร.ปทุมเทพวนาราม ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย
17 มิ.ย. 58 ถึง 18 มิ.ย. 58 ประชุมเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พุทธมณฑล นครปฐม
16 มิ.ย. 58 เดินทางไปประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ณ พุทธมณฑล นครปฐม
13 มิ.ย. 58 งานวางศิลาฤกษ์ วัดดงสระคูย์วิทยา หนองนางเบ้า อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
11 มิ.ย. 58 โยมตู่พรีเซ้นต์งานวิหารคต 09.00 น. เป็นต้นไป
10 มิ.ย. 58 ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
09 มิ.ย. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูวาปีธรรมสังวร" วัดถ้ำย่างาม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
08 มิ.ย. 58 ร่วมรดน้ำสรงพระราชทาน พระราชปรีชามุนี อดีต จจ.หนองบัวลำภู วัดนันทมีชัย อ.โนนสัง
05 มิ.ย. 58 ถึง 06 มิ.ย. 58 งานสมโภชสุพรรณบัฏ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
24 พ.ค. 58 เจริญพุทธมนต์ ฉันเพล ร้านประยูรเซอร์วิส อ.เมือง จ.หนองคาย
20 พ.ค. 58 งานวิพากย์กิจกรรมค่ายกรมคุมประพฤติ จ.หนองคาย
13 พ.ค. 58 งานอายุวัฒนมงคล 92 ปี พระธรรมมงคลรังษี วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
13 พ.ค. 58 ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ ตระกูลสิงหเสนี กราบหลวงพ่อองค์ตื้อ ภาคบ่ายๆ
12 พ.ค. 58 ถึง 23 พ.ค. 58 งานฝึกอบรมพระนักเทศน์หนตะวันออก วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์
12 พ.ค. 58 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักพุทธธรรม "หมู่บ้านรักษาศีล5"
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
11 พ.ค. 58 ส่งพระไปอบรมพระนักเทศน์ที่วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์
10 พ.ค. 58 เลี้ยงเพลพระช่วยงานที่สถาบันสัปปายะ
09 พ.ค. 58 ถึง 10 พ.ค. 58 พิธีประสาทปริญญา มจร.วังน้อย อยุธยา
09 พ.ค. 58 สวดฉันเข้า และบวชนาค องค์ตื้อ 3 รูป
03 พ.ค. 58 สวดมนต์ฉันเช้า บ้านประธาน ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
02 พ.ค. 58 งานศาสนกิจ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
02 พ.ค. 58 งานเทพระ วัดพระยืน ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
02 พ.ค. 58 งานเถราภิเษก บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เย็น
28 เม.ย. 58 งานอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร) ทป.จอ.ท่าบ่อ เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
23 เม.ย. 58 งานอายุวัฒนมงคล 67 ปี พระกิตติสารโสภณ จจ.หนองคาย ธ. วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
22 เม.ย. 58 งานวันคุ้มครองโลก วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
20 เม.ย. 58 สวดมาติกา บังสุกุล งานศพวัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย
18 เม.ย. 58 ฉันเพล วัดธาตุดำ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
17 เม.ย. 58 ผ้าป่าสามัคคีสร้างซุ้มประตูวัดบ้านโคกคูขาด ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
17 เม.ย. 58 บวชนาค วัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย
15 เม.ย. 58 เจริญชัยมงคลคาถา วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เวลา 15.00 น.
13 เม.ย. 58 เจริญพระพุทธมนต์ วัดศรีเทพเริงสดวนาราม ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 19.00 น.
13 เม.ย. 58 ถึง 15 เม.ย. 58 สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประจำปี 2558 (ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.4 ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี
12 เม.ย. 58 ถึง 15 เม.ย. 58 งานบวงสรวงเทวตาพลี เทศกาลสรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ 2558
12 เม.ย. 58 งานพุทธาภิเษก วางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ วัดสว่างบุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดร 09.30 น.
11 เม.ย. 58 เจริญพระพุทธมนต์ วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 07.00 น.
10 เม.ย. 58 เจริญพระพุทธมนต์งานพุทธาภิเษก วัดชุมแพ ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 19.00 น.
10 เม.ย. 58 บวชนาค องค์ตื้อ เช้า 09.00 น.
08 เม.ย. 58 เปิดป้ายสถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง
07 เม.ย. 58 เจริญพระพุทธมนต์ งานพุทธาภิเษก วัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 17.00 น.
05 เม.ย. 58 ฉันเพล สวดญัตติสมานสังวาสสีมา วัดศรีสุธรรม ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 13.00 น.
01 เม.ย. 58 ถึง 02 เม.ย. 58 สวดถอดถอนสีมา วัดศรีสุธรรม ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 16.30 น.
1 เม.ย. 58  เวลา 19.30 น. เจริญพระพุทธมนต์
1 เม.ย. 58  เวลา 21.00 น.  นั่งปรกอธิษฐานจิต ชุดที่ 1
2 เม.ย. 58  เวลา 09.39 น. ร่วมเปิดงานผูกพัทธสีมา 
29 มี.ค. 58 เจริญพุทธมนต์ฉันเช้า บ้านนาค บวชวัดศรีชมภูองค์ตื้อ 09.30 น.
29 มี.ค. 58 สวดพระพุทธมนต์ งานพระราชทานเพลิงศพ พระปลัดชุน วัดโพธิสมภาร อ.เมือง จ.หนองคาย 10.00 น.
29 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์เย็น วัดศรีบุญเรือง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 17.00 น.
29 มี.ค. 58 พิจารณาผ้าบังสุกุล งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติบุญวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม 14.00 น.
28 มี.ค. 58 ถึง 29 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์เย็น ฉันภัตตาหารเช้า บุญเผวส วัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
26 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพล วัดอรุณรังษี นายก อบจ.หนองคาย ทำบุญให้แม่ 09.30 น.
26 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ งานพุทธาภิเษกวัดธรรมคุณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 20.00 น.
22 มี.ค. 58 งานพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระใส รุ่นแผ่นบารมี วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
18 มี.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพล วัดมฤคทายวัน(ดงแขม) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 10.00 น.
18 มี.ค. 58 ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระมหาสุริยา มหาปญฺโญ อดีตเลขฯ จอ.เฝ้าไร่ วัดกุดแคน จ.หนองคาย
เวลา 13.00 น.
06 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2558 ณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
13 ก.พ. 58 ถึง 15 ก.พ. 58 สอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2558 (ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.4) ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
29 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูวาปีวชิรคุณ วัดเกษตรผล อ.ท่าบ่อ
26 ม.ค. 58 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบ ปรด.สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏมหาสารคาม
21 ม.ค. 58 ถึง 25 ม.ค. 58 สอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2558 (ป.ธ.6-9) ณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
20 ม.ค. 58 พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร คณะสงฆ์ภาค 8-9 ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
16 ม.ค. 58 ให้โอวาทวันครู ประจำปี 2558 ณ รร.ท่าบ่อ เช้า
16 ม.ค. 58 ถึง 19 ม.ค. 58 อบรมพระอุปัชฌาย์ประจำปี 2558 ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ
11 ม.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพล จ.หนองคาย พระครูโฆสิตวิหารการ นิมนต์
11 ม.ค. 58 แสดงพระธรรมเทศนา วัดเกาะแก้วขวัญเมือง อ.ท่าบ่อ เวลา 14.00 น. งานปริวาสกรรม
09 ม.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ(หลังใหม่) เวลา 06.30 น.
08 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 พิธีเททองและสมโภช 100 ปี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร
06 ม.ค. 58 งานฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา วัดศรีอุดมพร ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย เวลา 19.19 น.
05 ม.ค. 58 ประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนอำเภอท่าบ่อ ปี58 วัดแก้วพิจิตร อ.ท่าบ่อ
04 ม.ค. 58 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูบุญกิจจาภิรม จต.จุมพล, จร.ภิรมยาราม อ.โพนพิสัย
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
03 ม.ค. 58 ถึง 04 ม.ค. 58 พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ฉลองตราตั้งอุปัชฌาย์ พธ.บ. เจ้าอธิการไพรบูรณ์ วัดศรีชมชื่น ต.กองนาง
3 ม.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ 17.00 น.
4 ม.ค. 58 ฉันภัตตาหารเช้า 07.00 น.
02 ม.ค. 58 ถึง 03 ม.ค. 58 พิธีเททองหล่อพระประธานวัดศรีสะอาด ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ
2 ม.ค. 58 เจริญพระพุทธมนต์ 19.00 น.
3 ม.ค. 58 นั่งปรกอธิษฐานจิต 09.39 น.
01 ม.ค. 58 ถึง 02 ม.ค. 58 งานบุญปีใหม่ วัดสว่างธรรมาวาส อ.ท่าบ่อ
1 ม.ค. 58  เจริญพระพุทธมนต์ 17.00 น.
2 ม.ค. 58  ฉันภัตตาหารเช้า  07.00 น.
31 ธ.ค. 57 ถึง 01 ม.ค. 58 งานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี 2558
28 ธ.ค. 57 เจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรกอธิษฐานจิต วัดศรีบุญเรือง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (ค่ำ)
28 ธ.ค. 57 มอบฐานานุกรมพระสมุห์ ที่ มจร.วข.ขก. (โคกสี, ขอนแก่น) ภาคเช้า 07.00 น.
28 ธ.ค. 57 งานพุทธาภิเษกและฉลองศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง อ.ท่าบ่อ (ภาคเย็น)
27 ธ.ค. 57 ถึง 04 ม.ค. 58 งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2558 ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
27 ธ.ค. 57 ถึง 04 ม.ค. 58 งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2558 ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
24 ธ.ค. 57 งานประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
23 ธ.ค. 57 แสดงพระธรรมเทศนา ณ ธรรมสถานฯบ้านใหม่ อ.โพนพิสัย เวลา 08.00 น.
21 ธ.ค. 57 งานเททองหล่อพระประธานวัดสว่างวารีศรีสะอาด ต.ดงลิง อ.เมือง จ.อุดรธานี 09.00 น.
20 ธ.ค. 57 เดินทางไป อ.ปากชม จ.เลย เวลา 08.00 น.
20 ธ.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์สีลวัฒน์ อดีต จร.วัดศิลาเลข อ.ท่าบ่อ
18 ธ.ค. 57 พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร พระศรีญาณวงศ์ ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (เช้า)
18 ธ.ค. 57 พิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นสร้างบารมีสองแผ่นดิน (บ่าย)
18 ธ.ค. 57 ถึง 28 ธ.ค. 57 เข้าปฏิบัติกรรมฐานของนิสิต มจร.วข.นค.
18 ธ.ค. 57 ถึง 28 ธ.ค. 57 งานเข้าปฏิบัติกรรมฐานของนิสิต มจร.วข.นค.
16 ธ.ค. 57 ถึง 17 ธ.ค. 57 ตรวจข้อสอบ ธศ.ตรี ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
15 ธ.ค. 57 แสดงพระธรรมเทศนา สตมวาร พระสมุห์คารม เตชธมฺโม วัดโคกสว่าง
14 ธ.ค. 57 งานอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูปัญญาธุราทร จต.สร้างแป้น 2 วัดป่าอัมพวัน จ.อุดรธานี
13 ธ.ค. 57 ฉลองสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตร พระบวรปริยัติกิจ รจจ.บึงกาฬ วัดไตรภูมิ
07 ธ.ค. 57 พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระศรีญาณวงศ์ ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
04 ธ.ค. 57 ถึง 06 ธ.ค. 57 เดินทางเข้ารับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ณ พระบรมมหาราชวัง
01 ธ.ค. 57 ประชุมเตรียมงานต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร พระศรีญาณวงศ์
29 พ.ย. 57 ถึง 30 พ.ย. 57 งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชภาวนามงคล จ.ระยอง
25 พ.ย. 57 ประชุมภารกิจเร่งด่วน อ.ศรีเชียงใหม่
ณ วัดศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
21 พ.ย. 57 ถึง 23 พ.ย. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุคนธกิจโกศล (ชู ยโสธโร น.ธ.เอก, ปธ.4)
20 พ.ย. 57 ตรวจข้อสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี 57 ณ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
16 พ.ย. 57 ถึง 17 พ.ย. 57 งานอายุวัฒนมงคล 72 ปี พระพรหมเวที
14 พ.ย. 57 ถึง 15 พ.ย. 57 บวชนาคองค์ตื้อ
13 พ.ย. 57 ประชุมองค์ตื้อ
12 พ.ย. 57 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2557
08 พ.ย. 57 ถึง 11 พ.ย. 57 สอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2557
30 ส.ค. 57 งานเททองหล่อหลวงพ่อองค์ตื้อ 57 โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
18 ส.ค. 57 งานขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ระดับจังหวัด ณ วัดศรีวิไล ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
17 ส.ค. 57 เทศน์อบรมศีลธรรมในพรรษา วัดศิลาธิคุณ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
13 ส.ค. 57 ประชุมสัมมนาโครงการอดบุหรี่ด้วยสมุนไพร ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
12 ส.ค. 57 งานวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
11 ส.ค. 57 เทศน์อบรมศีลธรรมในพรรษา วัดชัยศรีเจริญ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
09 ส.ค. 57 งานขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ระดับจังหวัด ณ วัดโคกสว่าง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
08 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วข.นค. ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 13.00 น.
07 ส.ค. 57 ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ระดับจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสไบทิพย์ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง
03 ส.ค. 57 สามีจิกรรมพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, พระเทพมุนี เจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรฯ
19 ก.ค. 57 งานมหาเถราจริยคุณบูชา อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
15 ก.ค. 57 วันสุดท้าย ส่งประวัติขอตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์จากจังหวัดถึงภาค ประจำปี 2557
12 ก.ค. 57 วันอธิษฐานเข้าจำพรรษา
11 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา
08 ก.ค. 57 งานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิทยากรต่อต้านยาเสพติด จังหวัดหนองคาย ปี2557
วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
01 ก.ค. 57 ถึง 02 ก.ค. 57 งานประชุมเจ้าสำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
29 มิ.ย. 57 งานฉลองศาลาบำเพ็ญกุศลเสนะโกอนุสรณ์ วัดแก้วพิจิตร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
27 มิ.ย. 57 รับพัดปธ.3 ประโยค1-2 ภาค8-9-10 วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
27 มิ.ย. 57 ถึง 28 มิ.ย. 57 งานฉลองศาลาหลังเล็กวัดหงส์ทอง
20 มิ.ย. 57 ประชุมพระสังฆาธิการระดับ จร. จต. จอ. ในจังหวัดหนองคาย
ณ วัดศรีษะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
09 มิ.ย. 57 เปิดเทอมใหม่ 1/2557 มจร.วข.นค.
13 พ.ค. 57 งานเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาโลก (ปี7)
ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
10 พ.ค. 57 งานพุทธาภิเษก วัดธาตุดำ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เวลา 14.00 น. เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 19.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 21.00 น. พุทธาภิเษกตลอดคืน
08 พ.ค. 57 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
พระเดชพระคุณพระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย มอบให้พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ดร. ไปประชุมสัมมนาแทน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
ณ ห้องประชุมอาคารพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพ
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เวลา 13.00 น. บรรยายพิเศษ โดย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เวลา 14.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงานเผยแผ่ในรอบปี โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละภาค
เวลา 16.00 น. ปิดการประชุมสัมมนา
28 เม.ย. 57 งานบุญอายุวัฒนมงคล 89 ปี พระครูสังวรกัลยาณวัตร ทป.จอ. วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
24 เม.ย. 57 ถึง 26 เม.ย. 57 กำหนดการสอบซ่อมบาลีประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5 ปี 2557
17 เม.ย. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูโกศลสมาจาร รจอ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
12 เม.ย. 57 ถึง 16 เม.ย. 57 งานเทศกาลตรุษสงกรานต์ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
10 เม.ย. 57 ถึง 18 เม.ย. 57 งานเทศกาลตรุษสงกรานต์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย
06 เม.ย. 57 งานตัดหวายลูกนิมิต วัดพุทธไสยาสน์ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
30 มี.ค. 57 งานตัดหวายลูกนิมิต วัดป่าทรงธรรม ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
29 มี.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทุมพรพิสิฐ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
29 มี.ค. 57 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัติสิริชัย (จร.ชอ.)
26 มี.ค. 57 งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) พระครูอุทุมพรพิสิฐ
10 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57 งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประจำปี 2557
09 มี.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
05 มี.ค. 57 งานอายุุวัฒนมงคล 7 รอบ พระครูอรุณปัญญาธร ทป.จอ.ท่าบ่อ
วัดสว่างธรรมาวาส ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
05 มี.ค. 57 ถึง 06 มี.ค. 57 งานบุญมหาชาติวัดสว่างธรรมาวาส
สวดมนต์เย็น 18.00 น. วันที่ 5 มี.ค. 57
ฉันเข้า  07.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 57
01 มี.ค. 57 งานพุทธาภิเษก วัดรีวิลัย ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
24 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57 สอบบาลีสนามหลวงประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5
ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย
24 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57 สอบาลีสนามหลวงประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5
21 ก.พ. 57 ถึง 22 ก.พ. 57 งานพุทธาภิเษกและยกช่อฟ้า วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม
บ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
18 ก.พ. 57 ถึง 19 ก.พ. 57 งานประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด
ณ วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก
17 ก.พ. 57 ประชุมเตรียมงานบุญเดือน 4 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
15 ก.พ. 57 งานฉลองพระครูสิริธรรมปคุณ ทจอ.ชอ.
วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
12 ก.พ. 57 งานตัั้งเลื่อนพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ภาค 8-9
วัดพระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สกลนคร
04 ก.พ. 57 งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ อ.โพนพิสัย จ.หนองคย
03 ก.พ. 57 ถึง 05 ก.พ. 57 สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8-9
01 ก.พ. 57 ถึง 07 ก.พ. 57 งานผูกพัทธสีมา วัดโนนวังสิม อ.เมือง จ.หนองคาย
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.6-7
28 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 ฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ จังหวัดหนองคาย
ฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ จังหวัดหนองคาย
ณ สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
20 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียตนาม
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียตนาม
เดินทางทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียตนาม
17 ม.ค. 57 ถึง 18 ม.ค. 57 งานพระราชทานเพลิงศพพระราชพุฒิเมธี จ.พิจิตร
วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
16 ม.ค. 57 งานวันครู อ.ท่าบ่อ
ณ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
13 ม.ค. 57 ถึง 14 ม.ค. 57 งานพุุทธาภิเษก วัดสุวาริการาม ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
12 ม.ค. 57 งานตัดหวายลูกนิมิต วัดทรายทอง อ.เมือง จ.หนองคาย
11 ม.ค. 57 งานพุทธาภิเษก วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ อ.สังคม จ.หนองคาย
10 ม.ค. 57 ประชุมคณะสงฆ์ระดับอำเภอในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ กุฏิรับรองสมเด็จพระสังฆราช สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย 
21 มิ.ย. 56 มอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลโพนสา
พระครูสุธรรมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรม บ้านท่ามะเฟือง เข้ารับตราตั้งเจ้าคณะตำบลโพนสา จากพระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ที่วัดศรีสุธรรม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรม ฉันภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี
วัดศรีสุธรรม บ้านท่ามะเฟือง จจ.หนองคาย
27 พ.ค. 56 ถึง 11 ก.ค. 56 โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 8 และ ภาค 10 ปี 2556
พระสังฆาธิการ ภาค ๘ และ ภาค ๑๐ รวมจำนวน ๘๐ รูป เข้าฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภคม ถึง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๔๕ วัน อย่างเข้มข้น 
วัดนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ