ภาพกิจกรรม
ประชุมสรุปผลวัดประชารัฐสร้างสุข ภาค ๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
( ดู 80 ครั้ง )
สำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่น ระดับหนตะวันออก ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 4 รูป / ดู 128 ครั้ง )
วันบุรพาจารย์ มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๕
( จำนวน 2 รูป / ดู 121 ครั้ง )
พิธีเปิดปฐมนิเทศประกาศนียบัตรพุทธเกษตรรุ่น ๓ มจร.วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 3 รูป / ดู 151 ครั้ง )
งานพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับตำบล เจ้าอาวาสประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 4 รูป / ดู 240 ครั้ง )
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อพระใส ปี ๒๕๖๕
( จำนวน 5 รูป / ดู 239 ครั้ง )
การสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 2 รูป / ดู 322 ครั้ง )
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 347 ครั้ง )
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 1 รูป / ดู 367 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 4 รูป / ดู 355 ครั้ง )