อำเภอศรีเชียงใหม่

พระครูสีตลาภิรม
เจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่

พระครูประภากรกิตติคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่

พระมหาวุฒินันท์ รตนโชโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่

พระครูพิทักษ์สุมงคล
จต.พานพร้าว เขต 1

พระครูสุวรรณปัญญาคุณ
จต.พานพร้าว เขต 2

พระครูวุฒิกิจสารคุณ
จต.พานพร้าว เขต 3

พระครูวาปีธรรมาภิรักษ์
รก.จต.บ้านหม้อ เขต 1

พระครูสุวรรณธรรมรักษ์
จต.บ้านหม้อ เขต 2

พระครูโพธิรัตนโชติ
จต.พระพุทธบาท

พระครูปริยัติจันทคุณ
จต.หนองปลาปาก เขต 1

พระครูรัตนวราภรณ์
จต.หนองปลาปาก เขต 2

พระปลัดเทพ สุเมธี
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่